tirsdag, august 09

Enter Title

NB! Regler for avlesning av strøm ved salg/overtakelse av leilighet:

Det er strømleverandøren din du skal forholde deg til når du skal flytte. De tar hånd om alle prosesser knyttet til bestilling, oppsigelse og å lese av måleren elektronisk - også å melde fra til nettselskapet.
Du skal ikke selv lese av måleren.

Det er også strømleverandøren som skal holde kontaktinformasjonen din oppdatert, og sørge for at oppdateringer meldes videre inn i Elhub - slik at andre aktører, som nettselskapene, får korrekt informasjon derfra.

Elhub er en IT-løsning som gjør at alle nettselskaper og strømselskaper i Norge får lik tilgang til informasjon om strømkundenes målerverdier, forbruk og kontaktinformasjon.

Informasjon om eierskifter i vårt borettslag finnes på Vibbo.