fredag, oktober 07

Velkommen til Nesbrynet borettslag

På denne hjemmesiden finnes informasjon om borettslaget, kontaktpersoner, forum for beboere mm.

Borettslaget ble nyinnflyttet årskiftet 1999/2000 og består av 83 terasseleiligheter i 3 blokker à 5 etasjer med  2 oppganger i hver blokk. Det er parkeringsplasser i garasjekjelleren som følger leilighetene. Derfra går det heis opp til alle leilighetene.

Borettslaget består av 2, 3, 4 og 5-roms leiligheter og størrelsene varierer fra 60 til 159 kvm. Her kan du se plantegninger for alle leilighetene. Blokkene ligger med terassesiden syd og syd/vest-vendt.

IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld) ble innført i april 2017.

Borettslaget er nærmeste nabo til Østmarka og har fin ski og turvei inn til Losby og badeplassen Mønevann.

Nesbrynet borettslag ligger lengst inne på Nesåsen i Lørenskog og her er et utdrag fra lokalhistorie:
Nesåsen, mellom Nes og Feiring, er et boligfelt som ble utbygd av Lørenskog Boligbyggelag (BORI) i første halvdel av 1990-åra. Da jordvernet sto på sitt sterkeste i 1970-åra, ble Nesåsen tilbakeført til jordbruksformål og vernet mot utbygging, men i det lange løp måtte jordverninteressene gi tapt. Nesåsen ble utbygd med både terrasseblokker, rekkehus og eneboliger, og de fleste boligene er bygd med henblikk på at beboerne kan bo på samme sted livet ut. Flere av veinavnene i Nesåsen har navn etter bergarter som er karakteristiske for Lørenskog.

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Nesbrynet borettslag
Nesåsveien  9 - 19
1475 Finstadjordet

Kontaktinformasjon:
e-post :  nesbrynet@borettslag.net
Borettslagets Tlf. 412 64 380 har telefontid alle virkedager Ma. -  To.  kl. 1800 - 2000.

NB! Beboere oppfordres til å bruke e-post fremfor telefon, det gir raskere respons.

Postadresse er:
Nesbrynet Borettslag
c/o OBOS Eiendomsforvaltning (2954)
Pb 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

Org.nr.: 877 516 652