Enter Title

Styret i perioden  2020 - 2021

Styreleder :       Marit Solfjeld, Nesåsveien 9

Nestleder :        Bjørn Harald Eide, Nesåsveien 19

Styremedlem :  Christin Helen Undhjem, Nesåsveien 19

Varamedlem :   Christian Skui, Nesåsveien 11

Varamedlem :   Jorun Heidi Lyshol, Nesåsveien 19

 

Beboere oppfordres til å bruke e-post fremfor telefon, det gir raskere respons.

 e-post  til styret skal sendes til : nesbrynet@borettslag.net 

Må det benyttes telefon, er borettslagets telefontid Ma. - To.  i tiden 1800 - 2000   (tlf. 412 64 380)