tirsdag, august 09

 

NBBL: Vår fellesorganisasjon

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag.
41 boligbyggelag er tilsluttet NBBL.

Boligbyggelagene har 1.020.000 medlemmer og forvalter omlag 510.000 boliger i over 12.700 boligselskap over hele landet.

NBBL fremmer boligbyggelagenes interesser. Forbundet arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere.

NBBL arbeider for at myndighetene fører en sosial boligpolitikk. NBBL mener at alle må ha rett til en rimelig bolig i et godt miljø, og arbeider aktivt for at storting og regjering skal føre en slik politikk

NBBL yter sine tjenester gjennom forbundet eller de tilknyttede virksomheter.


BORI: Boligbyggerlaget vi er tilknyttet:

BORI BBL forvalter ca. 26.000 boliger i 700 borettslag og sameier. De har lange tradisjoner innen boligbygging og boligrelaterte tjenester siden 1946. De har hovedkontor i Lillestrøm og lokalkontor i Mysen og Oslo og er Romerikes største medlemsorganisasjon.


OBOS: Vår forretningfører og boligforvalter:

OBOS BBL er Norges største boligbyggelag med 215 015 boliger under forvaltning og 416 800 medlemmer ved utgangen av 2016. 71 prosent av medlemmene bor i Oslo og Akershus. Hovedkontoret ligger på Hammersborg torg 1 i Oslo.

OBOS' hovedmål er å bygge boliger for medlemmene, og å skaffe medlemmene fordeler de ikke kan få på egen hånd. Viktige forretningsområder er utvikling og salg av eiendom, eiendomsmegling, prosjektering og byggeledelse, eiendomsforvaltning, spare- og utlånsvirksomhet, forsikring og utleie av eiendom. 
 

Nesbrynet borettslag:

Borettslaget ligger innerst på Nesåsen - Finstadjordet (1475) i Lørenskog kommune (0230) med g.nr. 88, b.nr. 34 og del av g.nr. 88, b.nr. 37, totalt 10.200 kvm

Borettslaget består av 83 leiligheter fordelt på 3 blokker, 3 stk 5-roms,  31 stk  4-roms,  21 stk  3-roms og  28 stk  2-roms.

Borettslagets e-post adresse er: nesbrynet@borettslag.net
Borettslagets postadresse er: Nesbrynet brl., BORI, Pb. 232, 2001 Lillestrøm