tirsdag, august 09

Enter Title

IN-ordning i Nesbrynet borettslag.

Borettslaget har etablert IN-ordning der det er mulig å nedbetale hele eller deler av andel fellesgjeld.
Nedbetaling kan gjøres to ganger i året i forbindelse med terminforfall, 30/6 og 30/12.

For avtale om nedbetaling og nærmere informasjon om restsaldo, konto og lignende,
ta kontakt med OBOS ved Cecilie Nøklebye Karlsen, karcec@obos.no tlf. 22 89 62 75. 

Beboere som ønsker å nedbetale fellesgjeld må ta kontakt med OBOS senest 1 måned før låneforfall - dvs i mai eller november. 

For å sikre at nedbetalingen overføres banken på riktig dato, må beløpet være mottatt av OBOS minst 10 dager før terminforfall i juni og 15 dager før terminforfall i desember, altså senest 20/6 og 15/12. OBOS har egen klientmiddelkonto for IN-betalinger. Borettslagets ordinære konto skal ikke benyttes.

For de som ikke innbetaler hele fellesgjelden består husleia av to deler – en del som er renter og avdrag på fellesgjeld og en del som er fellesutgifter. Renter og avdrag på fellesgjeld samt fellesutgifter er spesifisert i den mnd. husleiefakturaen fra OBOS.

IN-ordningen medfører at den delen av husleia som gjelder avdrag og renter på fellesgjelden vil følge de til enhver tid gjeldende lånebetingelser som gjelder for fellesgjelda (flytende rente). Renteendringer vil derfor medføre at husleia blir endret uten at dette blir varslet på forhånd. Endringer i fellesutgiftene vil derimot bli varslet i god tid.