Enter Title

Under menyene på venstre side vil styret legge ut sakslisten for styremøter, viktige meldinger o.a. relevant stoff.

Ekstra informasjon angående hovedstoppekraner for vanntilførsel til leilighetene:
I garsjetaket finnes det luker merket med rød tape som viser leilighetsnummer.

Bak luken finnes stoppekranen som skal betjenes hvis det oppdages lekasjer som ikke kan stoppes med egen stoppekran i leiligheten.

Stenges kranen  i garasjen vil alle leiligheter oppover i etasjene på denne stigeledningen bli uten vanntilførsel.
Alle  bør bli kjent med hvor egen stoppekran finnes, før en eventuell hendelse inntreffer.