tirsdag, desember 07

Nyheter

25 Latest Articles

Legionella

Informasjon om fare for Legionella i vårt borettslag.

Berederne våre ble ved levering/installering satt til 75°C. Det blir blandet inn litt kaldtvann i varmtvannet på vei ut av berederen, dette er normalt justert i blandeventilen til ca 55°C. Det anbefales ikke å justere på denne da pakninger blir dårligere pga. varmen noe som kan føre til lekkasje.

Så fremt det er normalt bruksmønster og alle tappesteder er jevnlig i bruk er det veldig liten risiko for legionella hos oss.

Bakterien dør på litt over 60°C, så det er ikke mulig med oppblomstring i bereder. Problemet er om det blir vekst i rørnettet, men det skal mye til før det er et problem, spesielt om det er normalt bruk og tapping av vann på alle tappesteder. Ved korte rørstrekk (som hos oss) og stadig gjennomskylling (normalt bruk) er risikoen for oppblomstring svært liten.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Tips oss