tirsdag, august 09

Nyheter

25 Latest Articles

Legionella

Informasjon om fare for Legionella i vårt borettslag. Berederne våre ble ved levering/installering satt til 75°C. Det blir blandet inn litt kaldtvann i varmtvannet på vei ut av berederen, dette er normalt justert i blandeventilen til ca 55°C. Det anbefales ikke å justere på denne da pakni...

Les mer


Tips oss